Seminar

Seminar

इ’क्कीमी सदी दा डोगरी गद्य साहित्य: स्थिति ते गुणवत्ता

डोगरी संस्था जम्मू पासेआ कल्ल ‘इ’क्कीमी सदी दा डोगरी गद्य साहित्य: स्थिति ते गुणवत्ता’ विशे इक रोजा सैमीनार दा आयोजन डोगरी भवन, कर्ण नगर च कीता गेआ। सैमीनार दे उद्घाटन